גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

הנהלה חינוכית

תפקידה של הנהלת החינוך הוא:
להוות צוות חשיבה, תמיכה ובקרה למערכת החינוך.
לייצג את מערכות החינוך ולדאוג לקיום שיח רציף מול הגופים האירגוניים, הכלכליים וניהוליים של הקהילה.
להוביל וללוות את השינויים כפי שידרשו מעת לעת.
לשתף ולשקף לציבור תהליכים והחלטות המתקבלים במערכת.
לדון בדרכים לשלב את הניקלטים החדשים במערכת החינוך, להסביר וליידע אותם על עקרונות החינוך המשותף.
בראש הנהלת החנוך עומדת ערה דניאל.

שמות חברי ההנהלה:

יו"ר: ערה דניאל - נבחרה 1/2/23 

(מחליפה את יו"רית זמנית  מורן וייסבורט)

אנטה ז'סטקוב (מנהלת הגיל הרך)

טלי סופר (נציגת צוות החינוך הבלתי פורמלי)

חברי ההנהלה הנבחרים 1/2/23 - תמר שגיא, לילך פינקו, מור רגב,נילי חלאבין-ברות, אילת שילה, נדב יגודה. 


ההנהלה החינוכית כפופה ל: הנהלת הקהילה
אורך קדנציה: 3 שנים
מי בוחר: הנהלת הקהילה
יצירת קשר עם היו"ר:
דוא"ל : hinuch@m.ghi.org.il   
ערה דניאל: 050-7704193
חסר רכיב