גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

מים, כיבוי אש

מים וכיבוי אש - אחריות
 
שרון בר שלום - אחראי על אספקת מים לבתי החברים ולמוסדות, ומתן תשובות לכיבוי אש.
שירותים הניתנים במסגרת השוטפת:
- אחזקת מערכת המים וכיבוי האש בקיבוץ.
- קבלת דיווחים על פיצוצי צנרת ובעיות אחרות במערכת הציבורית.
- בעיות לחץ מים או/ו העדר מים בבית.
- קריאת מונים ובקרה.

מה מוגדר כחרום שענף המים אמור לתת לו מענה מידי כחלק מהגדרת התפקיד?
פיצוצי מים, אי אספקת מים, לחץ מים.

פרטי התקשרותטלפון: 054-2999288 מייל: h2o@m.ghi.org.il
תא דואר: 711
ימי ושעות פעילות למתן מענה לבעיות שגרתיות (לא חרום):
ימים א' - ו' בשעות היום.

חיובי מים: על כל שינוי במספר הנפשות בבית , יש לעדכן את שרון בר שלום
במייל h2o@m.ghi.org.il או בתא דואר 711 בתוספת צילום תעודת זהות כולל ספח.

חסר רכיב