גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

מים, כיבוי אשמים וכיבוי אש - אחריות
 
שרון בר שלום - אחראי על אספקת מים לבתי החברים ולמוסדות, ומתן תשובות לכיבוי אש.
שירותים הניתנים במסגרת השוטפת:
- אחזקת מערכת המים וכיבוי האש בקיבוץ.
- קבלת דיווחים על פיצוצי צנרת ובעיות אחרות במערכת הציבורית.
- בעיות לחץ מים או/ו העדר מים בבית.
- קריאת מונים ובקרה.
------------------------------------------------------------

בדיקות מים של משרד הבריאות

בהמשך לבקשת המועצה, להלן קישור לאתר אינטרנט ארצי של בדיקות איכות מים של משרד הבריאות.

יש להיכנס לקישור https://mywater.health.gov.il ושם לבחור בישוב - גבעת חיים איחוד, ובנקודת דיגום - ג.ח.איחוד רשת.שם מפורטות כל בדיקות המעבדה הרלוונטיות.

 

מה מוגדר כחרום שענף המים אמור לתת לו מענה מידי כחלק מהגדרת התפקיד?
פיצוצי מים, אי אספקת מים, לחץ מים.

פרטי התקשרותטלפון: 054-2999288 מייל:   h2o@m.ghi.org.il
תא דואר: 711
ימי ושעות פעילות למתן מענה לבעיות שגרתיות (לא חרום):
ימים א' - ו' בשעות היום.

חיובי מיםאם יש שינוי במספר הנפשות בבית בשנים האחרונות ונוספו נפשות, מומלץ להודיע לשרון בר שלום, מאחר ויש זכאות ל 3.5 קוב מים במחיר מופחת לנפש. על מנת לקבל את ההנחה שמגיעה לכם יש לשלוח לשרון את הפרטים עם צילום ת.ז (כולל הספח בו כלולים הילדים) למייל -   h2o@m.ghi.org.il או להניח צילום בתא
 דואר 711 עם הפרטים.

ניתן להתחבר ולצפות במונה דרך אתר אינטרנט או דרך אפליקציה בנייד. על מנת לבצע התחברות ראשונית יש לפנות לשרון בר שלום במייל    h2o@m.ghi.org.il ולקבל את מספר הצרכן ואת מספר זיהוי הנכס. לאחר מכן יש להמשיך לפי ההוראות שבמדריך.
אם יש בעיה ניתן לפנות לשרון בר שלום.

חסר רכיב