גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

יומניוז 6.1993 : מג"ח באגריטך , יום אבות ובנים במשק בית ספר , הודיה: חנוכת המבנים ב"חושך"

12/03/2010

במידה והסרטון נעצר בזמן הצפייה:

1.     העבר את הסרטון למצב השהייה על ידי לחיצה על כפתור

      הפעלה / השהייה המסומן בחץ או לחלופין בשני קווים (משמאל למטה)

2.     המתן לטעינת הסרטון (בערך דקה)

3.     הפעל את הסרטון שוב

חסר רכיב