גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

ארכיון תכנון, בניה וארנונה

אשר ישראל אחראי על ארכיון תכנון ובניה.

במסגרת תפקידו:

הסדרה ורישום אינדקס תוכניות בניה. 

שמירה על תכתובת וקבלת החלטות בתחום.

החלפה וסימון תיקים מחדש.

מתן מענה לפניות הציבור.

כמו כן הוא כתובת לציבור בנושאי ארנונה מול המועצה.

 

תאום ניהולי : עמוס וכמן, מנהל/ת קהילה, היידי עפרון

שעות עבודה : בבוקר, כל יום, עם גמישות בהתאמה לצרכים ולפניות הקהל.

מקום: קומה תחתונה במנהלה 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.5.22

ארנונה

בימים אלה מסתיים סקר נכסים של חברת 'מידות' מטעם המועצה האזורית. חלק מהחברים קיבלו בדואר הודעות על שינוי השומה שלהם בבתים הפרטיים (תוספת מחסן, פיצול נכס וכו'). לתשומת לבכם - אין שינוי בגובה הגביה למ"ר. 

ניתן להתייעץ בנושא עם אשר ישראל.

ערעורים יש להגיש מול מחלקת הגבייה במועצה האזורית (ניתן גם דרך האפליקציה MAST).

בעקבות המדידות גם חלק מהעסקים המקומיים קיבלו שינויים בשומה. בקרוב מאד יערך מפגש בין נציגי גח"א לנציגי אגף הגבייה במועצה האזורית בנושא סיווג העסקים (מהם נגזר גובה המס לתשלום) ונעדכן בהתאם. 


הנחיות בנושא הארנונה 2022


מועצה מחלקת ארנונה

 

יצירת קשר :

a.tichnun@m.ghi.org.il

טלפון : 04-6369810 משרד 

050-7979385 נייד 


על הארכיון


אשר שיראל


חסר רכיב