גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

עסקים

קובי אבן שושן אחראי על העסקים.

ליצירת קשר:


_____________________________

30.1.22
דמי שימוש בעסקים
בגבעת חיים יש  עסקים השוכרים מקום בקיבוץ. לאחרונה, נערכה בדיקה בה התברר שדמי השימוש אינם שווים לכל, ואין התאמה לשכירויות בסביבה. הועדה הכלכלית בחנה את המלצת השמאי, ובנתה מתווה ואמות מידה אחידות. הנהלת הקיבוץ אישרה את המתווה והמלצות הועדה.
חסר רכיב