גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

לבנית חדר-האוכל / כתב אלכס ברנע 1974

בתוכנו מס.416
24.5.1974

ואולי... אין זה חלום
הנושא בטיפול, וכנראה טיפול רציני.
והעניין של כולנו הוא. אנחנו, ילדינו, ונכדינו ואורחנו נאכל בו, בו נסב למסיבות ליל-שבת וחג. ואולי יחזרו כל האוכלים ארוחת-ערב בחדריהם – לאכול בו בצוותא עם כל החברים (וכבר שמענו זאת בקיבוצים בהם בנו חדרי-אוכל חדשים).

במועצה דנו והכריעו בנושא – ונראה שמשהו מתחיל לזוז – ואז מדוע שלא נקרא את:

דו"ח הועדה לבניית חדר האוכל
הערות ראשונות

הועדה נבחרה בסוף חודש מאי 1973 והוטלה עליה משימה, לפי החלטת האסיפה, להציב פרוגראמה לחדר האוכל. חברי הועדה הם: אלכס ברנע (מרכז) אדמונד לוי, גבי הרמן, דן לב-רון, יושו ענבר, לאה הישראלי ורודה שחר.
קיימנו מאז 15 ישיבות וניהלנו שני בירורים במחלקה הטכנית של האיחוד. כמו כן שמענו על עבודת הוועדה הקודמת מפי גדי ואורי. על מנת לאפשר לחברי הוועדה היכרות יותר קרובה של הנושא, ערכנו ביקורים בשמונה קיבוצים, בהם יכולנו לראות מגוון רחב של בנייה, הגשה, טיפול, עבודה ויתר הנושאים הקשורים בחדרי האוכל. כל חברי הוועדה השתתפו לפחות בחלק מביקורים אלו.

קיבלנו את ההנחה כי המטבח הקיים על הכלים שבו אינם זקוקים לשינוי יסודי, ולכן לא עסקנו בנושא זה, אם כי יהיה צורך בתוספת קירור ושינויים שונים אחרים. כמו כן לא עסקנו בנושא הכספי אשר יהיה רלוונטי רק לאחר קבלת התכנית ע"י הקיבוץ ובירור עם הארכיטקט.

חלק זה של הדו"ח – ההערות הראשונות – הוכן לקראת ישיבת המזכירות ובקשות הבהרה, חזרנו והכנו תשובות. אך בינתיים פרצה המלחמה וכל הנושא נדחה. היום, לאחר חצי שנה ומעלה, אנו חוזרים ומביאים את סיכומינו.
 
1) המבנה
סיכמנו לנצל את חדר-האוכל הקיים ולהוסיף לו אגף או שניים. וזאת בעיקר מתוך הסיבות הבאות:

  א) חדר האוכל הקיים הוא במצב תקין ושמור יפה (בניגוד לחדרי אוכל שביקרנו, בהם המבנה היה במצב של הזנחה, פרט לחדר האוכל של בית ההבראה במעלה החמישה. שם הרחיבו את ח"א על ידי סגירת המרפסת וכעת חדר האוכל נאה מאד. מדובר כמובן בחדר-אוכל מדגם שלנו).
    
  ב) העניין הכספי – בניית חדר אוכל חדש יצריך סכומים גדולים מאד.

  ג) בנייה חדשה תימשך שנים רבות ותגרום סבל רב ליישוב.
לכן השתכנענו שאפשר להגיע לחדר אוכל יפה ומסודר ע"י הוספת אגפים. יחד עם זאת העירו מספר חברים בוועדה כי רצוי להוסיף את האגפים כך שיוכלו אי-פעם להחליף את החלק הבנוי מעץ לבנייה קשה.
 
2) מקומות ישיבה
סוכם להגדיל את מספר מקומות הישיבה ל-550. ז.א. להוסיף לח"א הקיים 300 מקומות. מיעוט חברי הוועדה הציע להגדיל עד 400 בלבד, כלומר להוסיף לקיים 150 מקומות. הייתה גם הצעה להגדיל את ח"א כך שנוכל לקיים בו את "סדר של פסח". הצעה זו נדחתה ולא נתקבלה.

3) חדר כניסה
סוכם לבנות חדר-כניסה גדול שיכלול מלתחה וסידור למטריות, כולל כיורים לרחיצת ידיים, שירותים, לוח מודעות ותצוגה, פואייה עם כורסאות לצורך בירורים בין החברים וכו'. כדי למנוע את התרוצצות הילדים כפי שהיא היום. בהתחשב במיקום חדר האוכל הקיים מוצעת כניסה גם מצד צפון לציבור הגר בצפון, עם מלתחה וכיור לרחיצת ידיים. 

4) מרכז אזורי
במצב הקיים של מבנים ציבוריים במשקנו, אין הוועדה רואה צורך לכלול במבנה ח"א כל יעדים אחרים, פרט למקלט. דבר זה יסרבל ויכביד על הקמת ח"א מתאים לתפקידו וגם יאריך את זמן הקמתו.

5) חדר למצרכי מזון לחברים 
אנו מציעים לבנות חדר מתאים בין המטבח לחדר האוכל עם סידורי קירור לחלוקת המצרכים לחברים. זאת כדי למנוע הסתובבות החברים במטבח בחיפוש אחר מצרכים, מצב הקיים כיום. כמו-כן להעביר את מתקן הסודה למקום מתאים ונוח לגישה.

6) מחסן לאחסון הציוד המכני ולעבודות התיקונים 
על מנת להחזיק את חדר האוכל והמטבח במצב תקין, יש צורך להקים חדר לאחסון הציוד ואפשרות לתיקונים שוטפים.

7) שולחנות 
מוצעים שולחנות ל4 אוכלים עם אפשרות של צירוף 2 שולחנות יחד ע"י לוחות חיבור למסיבות ואירועים. 

8) שיטת ההורדה 
הוועדה מציעה לא לשנות את שיטת הורדת הכלים הקיימת. 

9) מגרש משחקים 
הועדה מחייבת הקמת מתקנים למשחקים לילדים בסמוך לחדר האוכל, על מנת למנוע הפיכת חדר האוכל למגרש משחקים.

10)  שיטת ההגשה
הוועדה סיכמה להציע שיטת הגשה עצמית ל-3 ארוחות. פרט לערבי שבת וחגים. בנושא זה התקיים דיון ממושך ומעמיק והוחלט, כאמור , ברוב דעות בנידון. חלק מחברי הוועדה תמכו בצורת הגשה זו מתוך קשיים לגייס ולקיים צוות עובדים מתאים ומסור לצורת ההגשה הקיימת.
כבר בראשית הישיבות ובהמשך כל הדיונים הודגש הצורך בקידום וזירוז בניית חדר האוכל. מצבו של חדר האוכל חמור. אנו מאמינים כי בעזרת תבונה וכוח ביצוע של הקיבוץ נוכל לקדם את בנייתו.

חסר רכיב