גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

הנחת אבן הפינה שכונה ג יולי 2023 - סרט

01/08/2023
הנחת אבן הפינה שכונה ג'


צילום : חגי דורחסר רכיב