גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

אודות הקיבוץ


בן גוריון נואם בטקס הנחת אבן הפינה

בן גוריון נואם בטקס הנחת אבן הפינה

הקמת הקיבוץ

קיבוץ גבעת חיים איחוד הוקם ב-23.5.52 בעקבות הפילוג שחל בתנועת הקיבוץ המאוחד בשנים 1951-52.

חברי מפא"י ובלתי מפלגתים שחיו בקיבוצים גבעת חיים וכפר סאלד, שאליהם הצטרפו משפחות בודדות מהקיבוצים יגור וגליל ים, חברו ביחד להקים את הקיבוץ בעמק חפר (נ.צ. 143199), צפונית לקיבוץ גבעת חיים מאוחד.

הקיבוץ נושא את שמו של חיים ארלוזרוב, המזכיר המדיני של הסוכנות היהודית, שנרצח בשנת 1933 בחוף ימה של תל אביב.

מייסדי הקיבוץ היו רובם חניכי תנועות נוער ציוניות ממרכז וממזרח אירופה, שעלו לארץ בשנות ה-30 של המאה ה-20. אליהם נוספו במשך השנים עולים חדשים, ניצולי שואה, בוגרי חברות נוער וכמובן בני הדור השני והשלישי שנולדו וגדלו בקיבוץ.

שבועות

על הקיבוץ

אוכלוסיית הקיבוץ מונה חברים ותושבים המוצאים את פרנסתם מחוץ לקיבוץ או בעבודה בקיבוץ בתחומי החקלאות, התעשיה, החינוך, השרותים, וכן במסגרת עסקים קטנים.

בשנים האחרונות השתנה המבנה החברתי-כלכלי של הקיבוץ לדגם של "קיבוץ מתחדש" בו מופרד הקיבוץ לקהילה עסקית וקהילה חברתית. 

הקיבוץ מתנהל על ידי הנהלת קהילה אחת המשותפת לשתי הקהילות, שבראשה עומדים מנהל קהילה ויושב ראש הנהלת הקהילה. במקביל להנהלת הקהילה קיימת מועצה חברתית-כלכלית הנבחרת מכלל חברי הקיבוץ. יושב ראש המועצה הוא אחד מבעלי התפקידים העיקריים שנבחרים על ידי כלל החברים יחד עם מנהל הקהילה ויו"ר הקהילה. 

בקיבוץ מטעי אבוקדו ופרדס, גידולי שדה, רפת חלב, וחוות לגידול עופות בשיתוף גרנות.

רפת

הקיבוץ מקיים מערכת חינוך מינקות (פעוטונים וגנים) ועד סיום גיל בית הספר (חינוך בלתי פורמאלי), המיועדת לכל ילדי הישוב. ילדי הקיבוץ לומדים בבתי ספר אזורים: יסודי - "משג"ב" בקיבוץ עצמו, חטיבת בינים ותיכון "מעין-שחר" בקיבוץ עין החורש.

בקיבוץ פועל בית ספר לחינוך מיוחד - "שפרירים". כמו כן פועל בקיבוץ בית ספר למבוגרים "חברותא" בשיתוף המועצה האזורית עמק חפר.

מערכת הבריאות המקומית מלווה את תושבי הקיבוץ מרגע לידתם ועד יומם האחרון ע"י צוות בריאות וסיעוד הנעזר במרפאה מקומית, בית סיעודי - נווה נועם ומרכז תעסוקה לקשישים המכונה סביום.

מועדון

פיתוח וצמיחה

בשני העשורים האחרונים עבר הקיבוץ שינויים גדולים והפרטה של כל המערכות.

מוסדות הציבור המסורתיים – חדר אוכל, מחסן בגדים, ממשיכים לפעול במסגרת מצומצמת יותר, וכל חבר יכול לבחור אם להשתמש בהם אם לאו.

החבר דואג לפרנסתו בהכנסות ובהוצאות. מערכת מיסוי פנימית ממנת את פעילות המוסדות המנהליים ומתן עזרה לאותם חברים שנמצאים זכאים לכך על פי החלטות הקיבוץ. בנוסף לזה קיימת קופה לעזרה הדדית הממומנת על ידי מס מיוחד המוטל על כל חבר וחבר.

בנים רבים מבקשים לחזור לקיבוץ להקים בו את ביתם במסגרת קהילתית קיבוצית חדשה. בקיבוץ נבנות שכונות חדשות לקבלת בנים ונכדים של מייסדי הקיבוץ.

שביל הנחש שכונה ב'


כתב במקור: דן שגיא


חסר רכיב