כניסת חברים ותושבים

מרץ 1961
 
בצעדה שנסתיימה ב- 20.3 בירושלים השתתפו גם מחברינו.
מלאו 25 שנים לעבודתו של ולטר פרינץ כרפתן.פורסם דוח מסכם של ענף הפרדס: כ- 600 דונמים נטועים עכשיו המתחלקים ל- 6 חלקות:
16 דונם פרדס-בית, כ- 70 דונם פרדס קובני, 150 דונם זלפי א'.
70 (+10 ד' חרובים) זלפי ב'.
140 ד' זלפי ג',
140 ד' זלפי ד'. השנה גרועה בכל הארץ.
31
הופיע גיליון מס' 200 של "המעורר" – בטאון חברת הילדים שלנו.