כניסת חברים ותושבים

מופע 60 לקיבוץ
תאריך צילום התמונה
18/6/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).