כניסת חברים ותושבים

חנוכה במרכזונים 2010
תאריך צילום התמונה
11/1/2011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).