כניסת חברים ותושבים

תמונות לסרטונים
תאריך צילום התמונה
2/2/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).