כניסת חברים ותושבים

דניאל קארי מטפל בגינה של אימו 2020
תאור : 
צילמה עדנה ארזי
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).