כניסת חברים ותושבים

חתונה של חנהלה ואבי פרנקל - אחיות, מיכל ילובסקי וחנהלה
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).