כניסת חברים ותושבים

לונה פארק - גלגל ענק - עליזה שילר ונכדיה
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).