כניסת חברים ותושבים

ישראל הוכדורף עם אסתר גרטנר (25)
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).