כניסת חברים ותושבים

על מגדל המים - תמר ויגדורהאוז עם הנכדה
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).