כניסת חברים ותושבים

ספר הגן - גן דקל 1989-1990 חיים בן-אור מדליק נר של חנוכה
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).