כניסת חברים ותושבים

שיח נקלטים במועדון - משפחת ברנע - דוד וענת
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).