כניסת חברים ותושבים

מחזור נ קבוצת תות בבית הספר משגב
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).