כניסת חברים ותושבים

Album115_ חדר האוכל - ילדי מחזור מה
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).