כניסת חברים ותושבים

העבירה לאה רטר, משפחת רובין, מימין נירה, לינה, ידיד, מאיר, הבעל של נירה, רובין
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).