כניסת חברים ותושבים

תערוכת ספרים למכירה - 1968- קלרה וחיים נרבר מימין
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).