כניסת חברים ותושבים

צילום משותף של הקיבוץ על מדרגות בית וינה חג ה-60 2012
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).