כניסת חברים ותושבים

בעין אוהבת צילום חברי הקיבוץ 2012
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).