כניסת חברים ותושבים

במסיבה - אריה ויהודית דוד לאולפן Album13_100 (2)
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).