כניסת חברים ותושבים

נחום וגיורא ידיד Album108_143 (17)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).