כניסת חברים ותושבים

לונק ויוסף הורוויץ בחתונה של תמי וינעקלה Album1971_116
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).