כניסת חברים ותושבים

מימין יענקלה ודן הורוויץ, 2012
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).