כניסת חברים ותושבים

צילומי משפחות 2012 הורוויץ תמי ויענקלה והנכדות

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).