כניסת חברים ותושבים

מחזור ו בעין כרם המורה ישראל מרגלית 1953 העבירה לאה רטר

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).