כניסת חברים ותושבים

מחזור מט מקבלים אפנים חדשים בכיתה א Album115_167 (3)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).