כניסת חברים ותושבים

מחזור מו סיום יב יולי 2002

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).