כניסת חברים ותושבים

מחזור מו - סיום יב Album174_025 (1)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).