כניסת חברים ותושבים

מחזור מ ריקוד - בנות Album1986-87

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).