כניסת חברים ותושבים

מחזור לט קבוצת רקפת 1כיתה א-

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).