כניסת חברים ותושבים

מחזור לח בבית הילדים Album106_052 (8)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).