כניסת חברים ותושבים

מחזור לח - בכיתה א - מחופשים לאבירים Album108_180

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).