כניסת חברים ותושבים

מחזור לו בבריכה - לירון, אייל, אייר ומיכאל דובסקי - Album51_053

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).