כניסת חברים ותושבים

מחזור לד כניסה לכיתה א Album39A_119 (6)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).