כניסת חברים ותושבים

מחזור לא בר-מצווה Album42_114

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).