כניסת חברים ותושבים

מחזור ל עובדים במטבח Album35_210 (2)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).