כניסת חברים ותושבים

מחזור כז - סיום משגב Album39A_107

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).