כניסת חברים ותושבים

מחזור כו על המתקן משחקים שליד בית הילדים Album158_010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).