כניסת חברים ותושבים

מחזור כו על הטרקטור בחצר בית הילדים Album158_011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).