כניסת חברים ותושבים

מחזור כו עולה לכיתה א' Album1971_080

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).