כניסת חברים ותושבים

מחזור כה במשימת בר-מצווה - הגשה בחדר אוכל Album33_161

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).