כניסת חברים ותושבים

מחזור כד, כה מנגנים בחלילית

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).