כניסת חברים ותושבים

מחזור כג - בכיתות הנמוכות Album158_016

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).