כניסת חברים ותושבים

מחזור כב תמונה של כיתת אורן 1969

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).